Sygesikringen

Psykolog Klinik

Samtale - terapi - udvikling

Sygesikringen

 

Sygesikringen yder tilskud til psykologisk behandling indenfor følgende områder:

 

 

 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre

 

 1. Trafik- og ulykkesofre

 

 1. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer

 

 1. Personer, der er ramt af alvorligt invaliderende sygdom

 

 1. Pårørende til personer, der er ramt af alvorligt invaliderende sygdom

 

 1. Pårørende ved dødsfald

 

 1. Personer, der har forsøgt selvmord

 

 1. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge som følge af misdannelser el. lign

 

 1. Personer, der inden det fyldte 18. år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb

 

 1. Personer med let til moderat depression

 

 1. Personer med let til moderat angstlidelse herunder OCD mellem 18 og 38 år

Henvisning til behandling under sygesikringen foregår via egen læge, og skal ske inden 12 mdr. efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen.

Undtaget fra denne tidsfrist er personer, der er henvist efter pkt. 9, 10 og 11.

 

Der ydes tilskud til maksimalt 12 samtaler.

Personer med depression (pkt. 10) kan dog genhenvises af egen læge til yderligere 12 behandlinger.

Bodil Karkov Holst, Randersvej 25, 9500 Hobro, Tlf.: 98 57 58 18